My Nintendo Store: Algemene voorwaarden en verkoopvoorwaarden


Versie: 07.2022

Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten (met inbegrip van digitale producten) van de My Nintendo Store door Nintendo of Europe GmbH (“Nintendo”, “we” of “ons”) aan u. De producten die worden aangeboden in de My Nintendo Store zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.

De My Nintendo Store wordt beheerd door Nintendo of Europe GmbH met hoofdkantoor te Goldsteinstraße 235, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, telefoonnummer: (+32) (0)3 224 76 83 (België), (+31) 030 6097166 (Nederland) geregistreerd in de arrondissementsrechtbank van Frankfurt am Main onder HRB 101840, Koji Miyake - Managing Director, BTW-identificatienummer: DE 132095955, e-mail: store@nintendo.be (België), store@nintendo.nl (Nederland).

1. Bestellingen

Om bestellingen te kunnen plaatsen in de My Nintendo Store moet u zich ofwel (i) aanmelden in de My Nintendo Store met uw Nintendo Account wanneer u een bestelling plaatst of (ii) een bestelling plaatsen met de keuze om als gast af te rekenen.

Wanneer u zich aanmeldt in de My Nintendo Store met uw Nintendo account en een bestelling plaatst in de My Nintendo Store via uw Nintendo-account, is de Nintendo-accountovereenkomst van toepassing naast deze Algemene verkoopvoorwaarden. Met betrekking tot de My Nintendo Store zijn deze Algemene verkoopvoorwaarden meer specifiek dan de Nintendo-accountovereenkomst en in geval van tegenstrijdigheid gaan ze voor op de bepalingen van de Nintendo-accountovereenkomst.  

Om een bestelling te plaatsen moet u een natuurlijk persoon zijn en minstens 16 jaar oud zijn.

U moet de producten die u wenst te kopen in een virtuele winkelmand plaatsen en uw adres en betalingsgegevens invoeren wanneer dat wordt gevraagd. U krijgt de kans om uw bestelling te controleren en de details van uw bestelling te wijzigen.

Met betrekking tot fysieke producten (zoals digitale inhoud geleverd op een materiële drager, hardware, handelswaar, kleding en andere goederen):

Nadat uw bestelling is ontvangen, sturen we u een bestelnummer per e-mail. Dit bestelnummer wordt uitsluitend verstrekt ter referentie en vormt geen aanvaarding van uw bestelling. Uw bestelling is een aanbieding door u om het/de van ons bestelde product(en) te kopen. Onze aanvaarding van uw bestelling vindt uitsluitend plaats wanneer we de producten die u hebt besteld verzenden en onze aanvaarding heeft alleen betrekking op de verzonden producten en geen andere in uw bestelling opgenomen producten. We kunnen elke bestelling naar eigen goeddunken weigeren te aanvaarden of af te handelen.

Met betrekking tot digitale producten (zoals digitale inhoud en digitale diensten):

U gaat een bindend verkoopcontract met ons wanneer u klikt op “Nu kopen”.

2. Contracttaal, opslag contracttekst

De talen die beschikbaar zijn voor het aangaan van het contract zijn Nederlands. De contracttaal komt overeen met de taal van het land dat u hebt geselecteerd voor deze website.

We slaan de contracttekst niet voor u op. U kunt de toepasselijke Algemene verkoopvoorwaarden bekijken op de My Nintendo Store webpagina van uw land. U kunt deze pagina ook afdrukken of opslaan met gebruik van de gebruikelijke functie hiervoor van uw internetbrowser. U kunt deze Algemene verkoopvoorwaarden en de details van uw bestelling ook archiveren door de Algemene verkoopvoorwaarden te downloaden en de samengevatte details op de laatste pagina van het bestelproces in de internetwinkel opslaan met gebruik van de functies van uw internetbrowser. Nintendo zal u ook een bevestigingse-mail sturen met de details van uw bestelling en een kopie van deze Algemene verkoopvoorwaarden.

3. Prijzen en betaling

De verstrekte prijzen zijn in euro. Voor het Verenigd Koninkrijk zijn de prijzen in Britse pond. Voor Zwitserland zijn de prijzen in Zwitserse frank. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Alleen betalingen met creditcard, bankkaart, Apple Pay, Google Pay en PayPal worden aanvaard. Voor voorverkoopartikelen zijn betalingen via Apple Pay en PayPal niet mogelijk.

Uw betaalmethode zal worden aangerekend na verzending van de bestelling door ons. In geval van gedeeltelijke leveringen zal uw betaalmethode afzonderlijk worden aangerekend voor elke gedeeltelijke levering.

Merk op dat we geen fouten in betalingsgegevens kunnen corrigeren nadat een bestelling is geplaatst en dat alle bestellingen waarvoor de betaling geweigerd wordt automatisch geannuleerd zullen worden. Zorg er dus voor dat uw betalingsgegevens tijdig bijgewerkt zijn, dit is voornamelijk belangrijk voor voorverkoopartikelen waar er een vertraging is tussen een geplaatste bestelling en een betaalmethode die wordt aangerekend.

4. My Nintendo Store vouchers

My Nintendo Store vouchers kunnen alleen worden ingevoerd voor het afsluiten van het bestelproces. Tenzij anders vermeld kunnen My Nintendo Store vouchers uitsluitend eenmaal worden ingevoerd en op één account. Ingevolge toepasselijk recht mogen My Nintendo Store vouchers niet worden overgedragen of ingewisseld of ingeruild voor contanten of krediet. Het gebruik van My Nintendo Store vouchers is onderhevig aan deze Algemene verkoopvoorwaarden en de speciale voorwaarden voor My Nintendo Store vouchers.

5. Prijzen, levering, leveringskosten, kosten van retournering na annulering en douanerechten

We leveren uitsluitend via postorder. Ophaling van goederen door de klant is niet mogelijk. We leveren niet aan pakketleveringsdiensten.

Digitale producten worden verzonden door u een 16-cijferige downloadcode te zenden naar het e-mailadres geregistreerd voor het Nintendo-account dat wordt gebruikt om de bestelling te plaatsen voor het digitale product of het e-mailadres dat werd verstrekt als gast.Een Nintendo-account is vereist om downloadcodes online in te wisselen en de licentie voor een digitaal product is verbonden met uw Nintendo account en staat u toe het digitale product slechts op een enkel gebruikersapparaat te gebruiken dat u hebt verbonden met uw Nintendo-account en waarop het digitale product is gedownload.

De levering wordt uitgevoerd aan het leveringsadres dat door u werd gegeven bij het plaatsen van uw bestelling. We leveren niet aan adressen buiten de volgende landen, noch aan overzeese gebieden: België, Bulgarije, Republiek Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden. Voor producten verzonden naar Frankrijk is onze unieke identificator bij de “Agence de la transition écologique” FR007502_01AYEJ.

U zult geïnformeerd worden over de leveringsperiode op de respectievelijke pagina met productdetails en vóór het plaatsen van de bestelling.

De periode voor levering begint op de dag na het afsluiten van het contract en eindigt na het verlopen van de laatste dag van de periode. Als de laatste dag op een zaterdag, zondag of een nationaal erkende algemene feestdag valt op de leveringslocatie, wordt de volgende werkdag beschouwd als de laatste dag.

Als u verscheidene artikelen in één bestelling bestelt, waarvoor verschillende leveringsperioden gelden, is het mogelijk dat we de goederen in één zending versturen. In dit geval zal de toepasselijke leveringsperiode voor alle bestelde goederen de periode zijn die toepasselijk is voor het artikel in uw bestelling met de langste leveringsperiode.

Bij wijze van uitzondering zijn we niet verplicht om de bestelde goederen te leveren wanneer we zelf de goederen naar behoren hebben besteld, maar ze niet correct of niet tijdig werden geleverd (congruente dekkingsaankoop). We zijn tevens niet verantwoordelijk voor niet-beschikbare goederen wanneer we u zonder uitstel hebben geïnformeerd over deze situatie. Bovendien moeten we het risico van aanschaf van bestelde goederen niet hebben aanvaard. In geval van overeenkomstige niet-beschikbaarheid van de goederen zullen we de betalingen die u reeds hebt gedaan zonder uitstel vergoeden. We aanvaarden geen risico om een besteld artikel aan te schaffen (aanschafrisico). Dit geldt ook in geval van bestellingen voor goederen die alleen volgens hun aard en karakteristieken zijn beschreven (generieke goederen).

De prijzen van onze producten en onze leveringskosten gelden zoals van tijd tot tijd vermeld op onze website. In geval van levering aan een niet-EU land of een levering aan een EU-land die wordt afgehandeld van buiten de EU (bijvoorbeeld, in geval van een levering vanuit ons magazijn in het VK), is uw bestelling niet onderhevig aan extra invoerrechten of -heffingen.

6. Verklaringen van herroepingsrechten

===========================================

a) In geval van fysieke producten (zoals digitale inhoud geleverd op een materiële drager, hardware, handelswaar, kleding en andere goederen):

Instructies voor herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen te herroepen zonder een reden op te geven.

De herroepingsperiode verloopt na 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij anders dan het transportbedrijf, de goederen in fysiek bezit krijgt of, in geval van meerdere goederen door u besteld in één bestelling en afzonderlijk geleverd, op de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij anders dan het transportbedrijf, het laatste goed in fysiek bezit krijgt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons informeren (Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstraße 235, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, telefoonnummer: (+32) (0)3 224 76 83 (België), (+31) 030 6097166 (Nederland), e-mailadres: store@nintendo.be (België), store@nintendo.nl (Nederland) over uw beslissing om dit contract te herroepen via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief verzonden per post of e-mail). U kunt het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om te herroepen binnen de herroepingsperiode is het voldoende dat u uw communicatie betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voor de herroepingsperiode is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, zullen we u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten als gevolg van uw keuze van een ander leveringstype dan de minst dure standaardlevering die door ons is aangeboden), zonder onnodige vertraging en in geen geval later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we zijn geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen. We zullen deze terugbetaling uitvoeren met dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; u zult in elk geval geen kosten oplopen als gevolg van deze terugbetaling.

Terugbetaling zal kunnen worden opgeschort totdat wij de goederen terug ontvangen hebben of, wanneer dat eerder is, u bewijs heeft overgelegd dat de goederen zijn teruggezonden.

Voor landen van verzending:

 • Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Estland, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Finland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Zweden, stuurt u de goederen aan ons terug of overhandigt u ze aan ons op Nintendo of Europe GmbH, c/o Arvato SCS Poland, Logicor Logistics Park, gate 1, Ul. Składowa 11, 62-023 Żerniki, Polen
 • Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Andorra, Gibraltar, Spanje, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Zwitserland, Polen, Liechtenstein, stuurt u de goederen aan ons terug of overhandigt u ze aan ons op Nintendo of Europe GmbH, c/o Arvato SCS, SMED 10, 10 Avenue de l’Europe, 77600 Bussy-Saint-Georges, Frankrijk
 • Verenigd Koninkrijk, Guernsey (Kanaaleilanden), Jersey, Isle of Man, Ierland, stuurt u de goederen aan ons terug of overhandigt u ze aan ons op Nintendo of Europe GmbH, c/o Arvato SCM UK Limited, Wilders Way, Kegworth, DE74 2BB, UK

zonder onnodige vertraging en in geen geval later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u uw herroeping van dit contract aan ons hebt gecommuniceerd. De deadline is behaald als u de goederen terugstuurt voor de periode van 14 dagen is verstreken.

De kosten voor het terugzenden van de goederen worden door ons gedragen.

U bent alleen aansprakelijk voor elk waardeverlies van de goederen als gevolg van het anders hanteren dat wat noodzakelijk is voor de aard, karakteristieken en functioneren van de goederen.

b) In geval van digitale inhoud die niet wordt geleverd op een materiële drager en in geval van digitale diensten:

Instructies voor recht op herroeping

Recht op herroeping

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen te herroepen zonder een reden op te geven.

De herroepingsperiode verloopt na 14 dagen vanaf de dag van het afsluiten van het contract.

Om het recht op herroeping uit te oefenen moet u ons informeren (Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstraße 235, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, telefoonnummer: (+32) (0)3 224 76 83 (België), (+31) 030 6097166 (Nederland), e-mailadres: store@nintendo.be (België), store@nintendo.nl (Nederland) over uw beslissing om dit contract te herroepen via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief verzonden per post of e-mail). U kunt het bijgevoegde model herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de deadline voor herroeping te halen is het voldoende dat u uw communicatie betreffende uw uitoefening van het recht op herroeping verstuurt voor de herroepingsperiode is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, zullen we u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten als gevolg van uw keuze van een ander leveringstype dan de minst dure standaardlevering die door ons is aangeboden), zonder onnodige vertraging en in geen geval later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we zijn geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen. We zullen deze terugbetaling uitvoeren met dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; u zult in elk geval geen kosten oplopen als gevolg van deze terugbetaling.

Als u hebt gevraagd om de uitvoering van de diensten te beginnen tijdens de herroepingsperiode, betaalt u ons een bedrag in verhouding tot wat is verstrekt tot u uw herroeping van dit contract aan ons hebt gecommuniceerd, in vergelijking met de volledige uitvoering van het contract.

===========================================

 • In de volgende gevallen kunt u geen gebruik maken van bovengenoemd herroepingsrecht of verstrijkt de herroepingstermijn voortijdig :
 • u kunt het herroepingsrecht bij levering niet uitoefenen bij de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • u kunt het herroepingsrecht niet uitoefenen bij de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur (zoals PC- en videogames) waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • in het kader van contracten voor de levering van digitale inhoud waarbij we digitale inhoud niet op een materiële drager leveren en waar er een verplichting bestaat om te betalen: het recht op herroeping is niet van toepassing wanneer we beginnen zijn met het leveren van de digitale inhoud nadat u uitdrukkelijk hebt ingestemd dat we kunnen beginnen leveren voor de herroepingsperiode eindigt, u bevestigd hebt dat u uw recht op herroeping van het contract in deze situatie verliest en we bevestiging van het contract hebben verstrekt;
 • in het kader van contracten voor de levering van digitale inhoud waarbij we digitale inhoud niet op een materiële drager leveren en waar er geen verplichting bestaat om te betalen: het recht op herroeping verstrijkt eerder als we beginnen zijn met het leveren van de digitale inhoud;
 • in het kader van servicecontracten waar het contract u verplicht om te betalen: de herroepingsperiode vervalt vroeger als de service volledig door ons is uitgevoerd, de uitvoering van de service begon met uw eerdere uitdrukkelijke toestemming, u bevestigd hebt dat u uw recht op herroeping verliest nadat het contract volledig is uitgevoerd en we bevestiging van uw toestemming hebben verstrekt;
 • in het kader van servicecontracten zonder verplichting om te betalen: het recht op herroeping vervalt vroeger als de service volledig door ons is uitgevoerd.

Model herroepingssformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en zend het terug.)

 • Aan Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, e-mailadres: store@nintendo.be (België), store@nintendo.nl (Nederland)

Ik/We ( * ) geef/geven hierbij kennis dat ik/we ( * ) mijn/ons ( * ) verkoopcontract van de volgende goederen( * )/voor het leveren van de volgende dienst ( * ) herroepen:

 • Besteld op( * )/ontvangen op ( * );
 • Naam van consument(en);
 • Adres van consument(en);
 • Handtekening van consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),
 • Datum:( * ) Schrappen wat niet van toepassing is.

7. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven de eigendom van Nintendo tot volledige betaling is ontvangen.

8. Updates en wijzigingen

Nintendo behoudt zich het recht voor om digitale inhoud en digitale diensten of delen ervan, alsook digitale inhoud geleverd op een materiële drager of delen ervan verder te wijzigen dan wat nodig is om deze producten te handhaven in geval van een geldige reden voor dergelijke wijziging. Een geldige reden bestaat als de wijziging nieuwe diensten, kenmerken of functionaliteiten introduceert (met name om deze producten of delen ervan te verbeteren of verder te ontwikkelen), als de producten moeten worden aangepast aan een nieuwe technische omgeving of aan hoger aantal gebruikers of als wijzigingen nodig zijn om operationele redenen. Nintendo zal u informeren over dergelijke wijzigingen.

9. Onbevoegde wijziging

Zonder de schriftelijke toestemming van Nintendo mag u digitale inhoud en digitale diensten, digitale inhoud op materiële dragers en hardware met digitale elementen niet leasen of verhuren, noch een deel van deze producten in sublicentie geven, publiceren, kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse-engineeren, decompileren of demonteren anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan volgens geldige wetgeving.

10. Gebreken

In geval van een gebrek zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

Als de producten het extra voordeel hebben van een garantie van een fabrikant, zullen alle claims die afhangen van de garantie van een fabrikant van kracht blijven ongeacht mogelijke wettelijke claims en daar geen invloed op hebben.

Nadat we een product aan u hebben geleverd, wordt het risico in dit product aan u overgedragen en bent u verantwoordelijk voor de veiligheid ervan.

11. Aansprakelijkheid van Nintendo jegens u

Nintendo zal aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit als een voorzienbaar gevolg van het foutief handelen of de schending van de verkoopvoorwaarden door ons.

Verlies of schade is voorzienbaar wanneer dit een duidelijk gevolg is van onze schending of zijn aangenomen door u en ons wanneer u een product hebt besteld dat onderhevig is aan deze Algemene verkoopvoorwaarden. We zijn niet aansprakelijk voor onvoorzienbaar verlies of schade.

De producten die worden aangeboden door de My Nintendo Store zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. We zijn dienovereenkomstig niet aansprakelijk voor verlies van winst, zakelijke verliezen, bedrijfsonderbrekingen, verlies van gegevens of gemiste zakelijke opportuniteiten.

Aansprakelijkheid is in geen geval uitgesloten of beperkt door ons voor: opzet of grove nalatigheid, schade aan leven, lichaam of gezondheid, fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken, schendingen van wettelijke bepalingen met betrekking tot onze rechten in de intellectuele eigendom van Nintendo, schendingen van wettelijke bepalingen met betrekking tot de beschrijving, toereikende kwaliteit en geschiktheid van producten aangeboden door de My Nintendo Store en productaansprakelijkheid.

12. Nintendo klantenservice

De contactgegevens van de Nintendo klantenservice verantwoordelijk voor u treft u aan op https://contact.nintendo.eu.

13. Beperkt gebruik van de My Nintendo Stores

Er is geen recht om producten te kunnen bestellen op de My Nintendo Store. Voornamelijk in geval van fraude, poging tot bedrog of in geval van vermoeden van andere illegale activiteiten in verband met bestellingen van de My Nintendo Store, kan Nintendo klanten uitsluiten van de optie om producten te bestellen op de My Nintendo Store en/of een alternatieve betaalmethode vereisen.

14. Toepasselijke wet

De wet van de Federale Republiek van Duitsland is van toepassing op deze Algemene verkoopvoorwaarden met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Consumenten met hun gewone verblijfplaats in het buitenland kunnen echter vertrouwen op de verplichte voorschriften inzake consumentenbescherming van hun thuisland.

15. Informatie over de online geschillenbeslechting en alternatieve methoden voor geschillenbeslechting voor consumenten

De EU-commissie heeft een online platform ingesteld voor het beslechten van geschillen tussen handelaren en consumenten (ODR-platform). Het ODR-platform is toegankelijk op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet verplicht om deel te nemen aan en nemen momenteel niet deel aan alternatieve geschillenbeslechtingprocedures voor autoriteiten inzake geschillenbeslechting.