Nintendo of Europe GmbH

My Nintendo Store: Privacybeleid


Laatst bijgewerkt: 08.2022

Dit Privacybeleid voor de My Nintendo Store (“Privacybeleid”) is van toepassing wanneer u de My Nintendo Store bezoekt en gebruikt. De My Nintendo Store wordt geëxploiteerd door Nintendo of Europe GmbH ("Nintendo", “wij” of “ons”), Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, en is toegankelijk onder https://store.nintendo.nl / https://store.nintendo.be(de “Website van de My Nintendo Store” of “Website”).

Nintendo is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de Website.

Voor het doel van dit Privacybeleid moeten verwijzingen naar de “AVG” worden gelezen als verwijzingen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016) en, wanneer u ingezetene van het VK bent, naar de Britse Algemene Verordening Gegevensbescherming (“General Data Protection Regulation”) (de Britse AVG).

Nintendo respecteert uw privacyrechten en erkent het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid geldt voor elk bezoek aan de Website van de My Nintendo Store en voor elke bestelling die in de My Nintendo Store wordt geplaatst via een Nintendo-account of via de gastfunctie zonder geregistreerd account. Wanneer u inlogt op de My Nintendo Store met gebruikmaking van uw Nintendo-account en wanneer u een bestelling plaatst in de My Nintendo Store met gebruikmaking van uw Nintendo-account, is het Privacybeleid voor Nintendo-accounts van toepassing, naast dit Privacybeleid.

Het Privacybeleid voor Nintendo-accounts is hierte vinden. Het Privacybeleid voor Nintendo-accounts bestrijkt de algemene verwerking die de aanmaak en het gebruik van een Nintendo-account door ons en onze moedermaatschappij Nintendo Co., Ltd. met zich meebrengen. Voor de My Nintendo Store, de Website van de My Nintendo Store en alle transacties of andere activiteiten via de My Nintendo Store geldt dat dit Privacybeleid voor de My Nintendo Store specifieker is dan het Privacybeleid voor Nintendo-accounts en in geval van afwijkende informatie prevaleert boven het

Privacybeleid voor Nintendo-accounts. Mocht u vragen hebben over onze gegevensverwerking of verschillende privacybeleiden, neem dan a.u.b. contact met op ons zoals aangegeven in paragraaf 8 hieronder.

1 Welke Informatie Wij Verzamelen en Verwerken

 1.1 Geautomatiseerde Verzameling van Gegevens

Bepaalde informatie wordt door de internetbrowser van elke onlinebezoeker aan Nintendo’s servers doorgegeven wanneer zij de Website van de My Nintendo Store bezoeken, waaronder datum en tijdstip van het bezoek, naam van het gevraagde bestand, verwijzende webpagina, status (bijv. transactie voltooid), gebruikte webbrowser en besturingssysteem, IP-adres van het apparaat en grootte van de verzonden gegevens.

Wij gebruiken deze informatie om de verbinding tussen uw apparaat en de Nintendo-servers tot stand te brengen en uw gebruik van de Website van de My Nintendo Store mogelijk te maken. De rechtsgrond voor deze verwerking is de verlening van de door u gevraagde dienst (artikel 6 lid 1, punt b) AVG).

De informatie wordt verder gedurende beperkte tijd opgeslagen in verbindingslogboeken om de veiligheid en het goed functioneren van de Website van de My Nintendo Store te waarborgen, waaronder het voorkomen van hackaanvallen op onze systemen. De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang (Artikel 6 lid 1, punt f) AVG). Het gerechtvaardigde belang dat Nintendo nastreeft is de bescherming van Nintendo’s systemen. 

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen deze verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met Nintendo opnemen zoals bepaald in paragraaf 8 van dit Privacybeleid.

Wij kunnen de informatie ook in geanonimiseerde vorm gebruiken voor statistische doeleinden.

1.2 Gegevens over het Gebruik van de My Nintendo Store

1.2.1 Plaatsen van een bestelling

Om een bestelling in de My Nintendo Store te plaatsen, kunt u ofwel inloggen via uw Nintendo-account ofwel de bestelling als gastgebruiker plaatsen.

Wanneer u uw Nintendo-account gebruikt, lees dan a.u.b. het Privacybeleid voor Nintendo-accounts om te zien welke persoonsgegevens door ons of door onze moedermaatschappij Nintendo Co., Ltd. worden verzameld en verwerkt wanneer u gebruik maakt van uw Nintendo-account. Naast de gegevensverwerking die beschreven staat in het Privacybeleid voor Nintendo-accounts, moeten wij uw voor- en achternaam, bezorgadres en factuuradres verzamelen om uw bestelling in de My Nintendo Store te kunnen uitvoeren. U kunt daarnaast uw telefoonnummer opgeven, wanneer u notificaties over de bezorging wilt ontvangen.

Wanneer u als gastgebruiker een bestelling wilt plaatsen in de My Nintendo Store, moet u uw e-mailadres, voor- en achternaam, bezorgadres en factuuradres opgeven. Wij hebben deze informatie nodig om uw bestelling te kunnen verwerken en uitvoeren. U kunt daarnaast uw telefoonnummer opgeven wanneer u notificaties over de bezorging wilt ontvangen. Voor bestellingen van producten met een leeftijdsgrens van 18+, moet u ook uw geboortedatum opgeven. Wij hebben deze informatie nodig om er ons van te verzekeren dat u voor de bestelling van dergelijke producten in aanmerking komt.

1.2.2 Betaling

Afhankelijk van de betaalmethode die u kiest, moet u ook persoonsgegevens verstrekken die ons, of de betaaldienstverlener of ontvanger die voor de betreffende betaalmethode verantwoordelijk is, in staat stellen om uw betaling te verwerken.

U hebt de keuze om te betalen met een bankpas of creditcard, PayPal, Apple Pay of Google Pay.

Wanneer u kiest voor betaling met een bankpas of creditcard, moet u informatie over de bankpas of creditcard opgeven (bankpas- of creditcardnummer, expiratiedatum en veiligheidscode) om de transactie mogelijk te maken. Om betaling mogelijk te maken, moeten wij uw bezorgadres, uw IP-adres en informatie over de browser die u bij de plaatsing van uw bestelling gebruikt, delen met de betreffende betaaldienstverlener of ontvanger.

Wanneer u een creditcard gebruikt en uw bestelling via uw Nintendo-account plaatst, bieden wij u tijdens de afrekenprocedure de mogelijkheid om uw creditcardgegevens op te slaan voor uw volgende transacties in de My Nintendo Store door het aankruisen van een vakje voor deze dienst. Wij zullen het nummer van uw creditcard afzonderlijk opslaan volgens de door de creditcardverstrekker vastgestelde regels. U kunt de op deze manier opgeslagen creditcardinformatie te allen tijde wissen in de accountinstellingen in de My Nintendo Store.

Wanneer u PayPal als betalingsmethode gebruikt, moeten wij uw bezorgadres en IP-adres delen met PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg, om uw betaling te verwerken.

Wanneer u GooglePay kiest, moeten wij uw bezorgadres, IP-adres en informatie over de browser die u bij de plaatsing van uw bestelling gebruikt delen met Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, om uw betaling mogelijk te maken.

Wanneer u betaalt met ApplePay, moeten wij uw naam, uw factuur- en bezorgadres en uw IP-adres delen met Apple Inc., OneApple Park Way, Cupertino, Californië 95014, VS. 

1.2.3 Andere Verzamelde Gegevens/Verlanglijstfunctie

Wanneer u inlogt in de My Nintendo Store via een Nintendo-account, hebt u de mogelijkheid om een verlanglijst aan te maken. Wij bewaren uw verlanglijst en u hebt daar altijd toegang toe wanneer u de My Nintendo Store bezoekt door in te loggen via uw Nintendo-account.

Wij verzamelen ook informatie over de bestellingen en aankopen die u in de My Nintendo Store doet.

Wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en in de instellingen voor uw Nintendo-account toestemming geeft voor gepersonaliseerde aanbiedingen en aanbevelingen, kunnen wij u mogelijks per e-mail informeren over producten op uw verlanglijst, bijv. bij een speciale aanbieding voor een product op uw verlanglijst.

1.3 Marketing- en Reclameberichten

1.3.1 Aanmelding voor Marketing- en Reclameberichten

Wanneer u hiervoor toestemming geeft, kan Nintendo u marketing- en reclameberichten sturen over de My Nintendo Store en de bijbehorende producten en diensten.

Wij kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u, via een derde die als onze gegevensverwerker optreedt, uitnodigingen te sturen voor reviews als klant wanneer u een product in de My Nintendo Store hebt gekocht, wanneer u gekozen hebt voor de ontvangst van uitnodigingen voor enquêtes in de instellingen van uw Nintendo-account of wanneer u zich hebt aangemeld voor de marketing- en reclameberichten in de My Nintendo Store.

a)  Instellingen voor Nintendo-account

Wanneer u inlogt in de My Nintendo Store via uw Nintendo-account en hebt geopteerd voor de ontvangst van uitnodigingen voor enquêtes of marketing- en reclameberichten, en in de instellingen van uw Nintendo-account maatwerkaanbiedingen en aanbevelingen hebt toegestaan, dan worden de berichten verzonden naar het e-mailadres dat geregistreerd is in uw Nintendo-account en is de verwerking onderworpen aan het Privacybeleid voor Nintendo-accounts.

b)  Notificatie “Weer op Voorraad”/Houd Mij Op de Hoogte Notificatie voor Gebruikers van Nintendo-accounts

Wanneer u inlogt in de My Nintendo Store via uw Nintendo-account, kunt u zich aanmelden voor notificaties voor specifieke producten die op dat moment niet op voorraad zijn. Wanneer u dergelijke notificaties op de betreffende pagina met productinformatie activeert door op “Houd Mij Op de Hoogte” te klikken, wordt u per e-mail geïnformeerd wanneer het product weer op voorraad is of zodra de release van het product heeft plaatsgevonden en het product kan worden gekocht. De e-mail wordt naar het e-mailadres verzonden dat in uw Nintendo-account is geregistreerd.

c)  Aanmelding/Opt-In voor de Nieuwsbrief in de My Nintendo Store

Wanneer u geen Nintendo-account hebt of niet via een Nintendo-account inlogt, of wanneer u inlogt via uw Nintendo-account, hebt u, afhankelijk van de instellingen voor uw Nintendo-account, de mogelijkheid om u afzonderlijk te registreren voor de marketing- en reclameberichten in de My Nintendo Store tijdens het afrekenproces. Deze berichten omvatten notificaties over producten die in uw winkelmandje zijn achtergebleven, de laatste pre-orders, exclusieve producten, nieuws, evenementen, uitnodigingen voor enquêtes en promoties van de My Nintendo Store. Wanneer u zich registreert voor de marketing- en reclameberichten tijdens de afrekenprocedure, is uw toestemming niet afhankelijk van het doorlopen van de afrekenprocedure.

Wanneer u zich registreert voor de marketing- of reclameberichten in de My Nintendo Store en geen Nintendo-account hebt, dan sturen wij u een e-mail waarin wij u vragen om de bevestiging van uw toestemming. De berichten worden verzonden naar het e-mailadres dat u tijdens het afrekenproces hebt opgegeven.

d)  Formulieren “Interesse Registreren”

Alle gebruikers kunnen zich registreren voor berichten over bepaalde producten of diensten waarover zij informatie willen ontvangen op de pagina’s met informatie over de betreffende producten op de Website van de My Nintendo Store (“Interesse Registreren”).

Wanneer u zich aanmeldt voor de notificaties in het kader van “Interesse Registreren”, dan sturen wij u een e-mail waarin wij u vragen om uw toestemming te bevestigen. De berichten worden verzonden naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven op het formulier “Interesse Registreren”.

1.3.2 “Matchen” van e-mailadressen

Om te voorkomen dat u meerdere keren dezelfde marketing- en reclameberichten ontvangt, kunnen wij uw e-mailadres controleren op aanvullende aanmeldingen voor nieuwsbrieven wanneer u zich in de My Nintendo Store hebt geregistreerd voor marketing- en reclameberichten en niet via een Nintendo-account was ingelogd.

1.3.3 Uw Omgang met onze Marketing- en Reclameberichten

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de ontvangst van marketing- en reclameberichten in de My Nintendo Store (tijdens de bestelprocedure, op een formulier “Interesse Registreren” of wanneer u een notificatie “Weer op voorraad” hebt geactiveerd), verzamelen wij informatie over of u die berichten hebt geopend en welke links in de tekst daarvan door u zijn gevolgd.

2 Hoe informatie wordt Gebruikt – Doeleinden van de Verwerking

2.1 Verwerking van uw Bestelling

Wij verzamelen en verwerken uw informatie voor de verwerking, aanvaarding en verzending van uw bestellingen. Wij hebben uw e-mailadres nodig om u kwitanties, orderbevestigingen en de factuur te kunnen sturen en ook om de bezorging en kennisgeving van bezorging te organiseren. Wanneer u digitale producten hebt besteld, gebruiken wij uw e-mailadres ook om u de door u gekochte producten te zenden. Voor bestellingen van producten met een leeftijdsgrens van 18+, hebben wij uw geboortedatum nodig om te verifiëren dat u in aanmerking komt voor de aankoop van producten waarvoor leeftijdsgrenzen gelden.

Wij verwerken uw creditcardinformatie, betaalpasinformatie of andere informatie onder verwijzing naar de betaalmethode die u kiest en delen deze gegevens met de betreffende betaaldienstverlener om de betaling uit te voeren.

De rechtsgrond voor de verwerking waarnaar in paragraaf 2.1 hierboven wordt verwezen, is de verwerking van uw bestelling, de uitvoering van de koopovereenkomst en de levering van de door u gevraagde aanvullende diensten (artikel 6 lid 1, punt b) AVG).

Wanneer u instemt met de verstrekking van uw telefoonnummer, dan wordt uw telefoonnummer gebruikt voor het organiseren van de bezorging en de kennisgeving van bezorging. De rechtsgrond voor de verwerking van uw telefoonnummer is uw toestemming (artikel 6 lid 1, punt a) AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

2.2 Voorkoming van Fraude en andere Illegale Activiteiten

Wij kunnen de verzamelde informatie verwerken voor zover dit nodig is om fraude en mogelijk verboden of aanstootgevende activiteiten te voorkomen of om onze rechten of de rechten van onze gebruikers uit te oefenen. De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6 lid 1, punt f) AVG. Het gerechtvaardigde belang dat wij nastreven is het voorkomen van frauduleuze en verboden activiteiten, de bescherming van onze systemen en netwerken en van onze gebruikers en de uitoefening van onze legitieme rechten en de rechten van onze gebruikers.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen deze verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zoals bepaald in paragraaf 8 van dit Privacybeleid.

2.3 Nakoming van Wettelijke Verplichting

Tijdens en na de afronding van een bestelling moeten wij soms bepaalde gegevens verzamelen en opslaan vanwege wettelijke verplichtingen, met name verplichtingen op grond van het belasting- en handelsrecht.

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken om onze wettelijke verplichtingen na te komen, is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6 lid 1, punt c) AVG.

2.4 Verzending van Marketing- en Reclameberichten

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de ontvangst van marketing- en reclameberichten van ons, is uw toestemming de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met die berichten zoals omschreven in paragraaf 1.3.1 hierboven (artikel 6 lid 1, punt a) AVG).

U kunt uw toestemming voor de ontvangst van marketing- en reclameberichten te allen tijde intrekken.

Wanneer u een Nintendo-account hebt en gekozen hebt voor de ontvangst van dergelijke berichten in uw Nintendo-account, dan kunt u uw toestemming intrekken door het wijzigen van de instellingen voor promotionele e-mails bij “Overige Instellingen” in de accountinstellingen voor uw Nintendo-account.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de notificaties “Weer op voorraad” en “Houd Mij Op de Hoogte” voor gebruikers van Nintendo-accounts zoals beschreven in paragraaf 1.3.1 b) hierboven door contact met ons op te nemen zoals beschreven in paragraaf 8 hieronder.

Wanneer u zich geregistreerd hebt voor de marketing- en reclameberichten in de My Nintendo Store zoals omschreven in paragraaf 1.3.1 c) hierboven en wanneer u geen Nintendo-account hebt, of wel een Nintendo-account hebt, maar u niet aanmeldt voor promotionele e-mails in de instellingen voor uw Nintendo-account, dan kunt u uw toestemming intrekken door te klikken op de in elke e-mail opgenomen link “Klik hier om je e-mail instellingen te veranderen of jezelf af te melden” en de daar gegeven instructies te volgen of door contact met ons op te nemen zoals omschreven in paragraaf 8.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de notificaties in het kader van “Interesse Registreren” zoals beschreven in paragraaf 1.3.1 d) hierboven door te klikken op de in elke e-mail opgenomen link “Klik hier om je e-mail instellingen te veranderen of jezelf af te melden” en de daar gegeven instructies te volgen of door contact op te nemen met ons zoals beschreven in paragraaf 8 hieronder.

2.5 Voorkomen dat de Marketing- en Reclameberichten Meerdere Keren worden Verstuurd

Zoals beschreven in paragraaf 1.3.2 hierboven, zullen wij controleren, wanneer u zich in de My Nintendo Store hebt aangemeld voor marketing- en reclameberichten en niet had ingelogd via een Nintendo-account, of uw e-mailadres ook geregistreerd is voor een Nintendo-account waarin ook marketing- en reclameberichten worden ontvangen.

Deze gegevensmatching is noodzakelijk om te voorkomen dat u dezelfde e-mails meerdere malen ontvangt en om ons nieuwsbrievensysteem gebruikersvriendelijker te maken. De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6 lid 1, punt f) AVG. Het gerechtvaardigde belang dat wij nastreven is het voorkomen van een negatieve ervaring voor de gebruikers.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zoals bepaald in paragraaf 8 van dit Privacybeleid.

2.6 Vergroting van de Relevantie van Marketing- en Reclameberichten

Wanneer u marketing- en reclameberichten van ons ontvangt, is artikel 6 lid 1, punt f) AVG de rechtsgrond voor het gebruik van uw informatie zoals beschreven in paragrafen 1.2.3 en 1.3.3 hierboven, d.w.z. het personaliseren van de marketingberichten (afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren (uw verlanglijst)), en/of het verwerken van de informatie over of u dergelijke berichten heeft geopend, welke links in de tekst daarvan door u zijn gevolgd of welke opties u hebt geselecteerd. Nintendo heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw informatie voor het personaliseren van de marketing- en reclameberichten waarvoor u toestemming hebt gegeven. Hiermee wordt namelijk voorkomen dat u marketing- en reclameberichten ontvangt die niet relevant zijn voor u. Het verzamelen van informatie over of u dergelijke berichten hebt geopend, welke links u hebt gevolgd en welke opties u hebt geselecteerd, helpt ons om inzicht te krijgen in welke berichten en links voor u relevanter zijn en om eventuele toekomstige marketing- en reclameberichten ten behoeve van u te optimaliseren.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie voor dergelijke gepersonaliseerde marketingdoeleinden. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zoals bepaald in paragraaf 8 van dit Privacybeleid. Ook kunt u zich te allen tijde afmelden voor de verwerking van uw informatie voor dergelijke gepersonaliseerde marketingdoeleinden in de instellingen voor uw Nintendo-account, indien van toepassing, of door te klikken op de in elke e-mail opgenomen link “Klik hier om je e-mail instellingen te veranderen of jezelf af te melden” en de instructies te volgen.

3 Cookies en Soortgelijke Technologieën

3.1 Strikt Noodzakelijke Cookies

Nintendo gebruikt beveiligings- en sessiecookies die strikt noodzakelijk zijn om de door u gevraagde diensten te leveren. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw apparaat worden gedownload. Zo plaatsen wij bijvoorbeeld cookies waarmee wij uw sessie op de Website van de My Nintendo Store in stand kunnen houden en uw selectie kunnen opslaan terwijl u naar andere pagina’s navigeert. Wij plaatsen ook cookies waarmee wij eventueel door u gekozen taalvoorkeuren kunnen onthouden. Op die manier kunnen wij de Website voor de My Nintendo Store in uw voorkeurstaal presenteren. Wij plaatsen ook cookies die nodig zijn om de winkelmandjesfunctie aan u beschikbaar te stellen in de My Nintendo Store.

De rechtsgrond voor het gebruik van dergelijke strikt noodzakelijke beveiligings- en sessiecookies is de verlening van de door u gevraagde diensten (artikel 6 lid 1, punt b) AVG).

3.2 Niet-essentiële Cookies

Naast cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de verlening van onze diensten, kan de Website van de My Nintendo Store gebruik maken van niet-essentiële cookies. Niet-essentiële cookies worden alleen geactiveerd wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. In dit geval is uw toestemming de rechtsgrond voor het gebruik van niet-essentiële cookies (artikel 6 lid 1, punt a) AVG).

De rechtsgrond voor de daaropvolgende verwerking van de gegevens die via de niet-essentiële cookies zijn verzameld, zoals gebruik, analyse en bewaring, is artikel 6 lid 1, punt f) AVG. Het gerechtvaardigde belang dat Nintendo nastreeft is de verbetering en optimalisering van de Website van de My Nintendo Store evenals de reclamestrategie ten behoeve van de Websitebezoekers van de My Nintendo Store.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen deze verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde het gebruik van niet-essentiële cookies deactiveren in de cookie-instellingen hieronder.

3.2.1 Nintendo's Trackingcookies

Met uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij onze eigen trackingcookies op de Website van de My Nintendo Store om ons te helpen leren hoe wij onze klanten zo goed mogelijk kunnen bedienen. Dankzij deze trackingcookies kunnen wij bijvoorbeeld volgen hoelang u op een pagina blijft of welke pagina’s u precies bezoekt. De rechtsgrond voor het gebruik van onze eigen trackingcookies en voor het verzamelen van persoonsgegevens via de trackingcookies is uw toestemming (artikel 6 lid 1, punt a) AVG). Wij zullen die trackingcookies alleen activeren nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik daarvan. Wanneer u het gebruik van niet-essentiële cookies hebt toegestaan, kunt u die cookies te allen tijde deactiveren door het bijwerken van uw cookie-instellingen.

De rechtsgrond voor de daaropvolgende verwerking van de gegevens die met de trackingcookies zijn verzameld, zoals gebruik, analyse en bewaring, is artikel 6 lid 1, punt f) AVG. Het gerechtvaardigde belang dat Nintendo nastreeft is de verbetering en optimalisering van de Website van de My Nintendo Store ten behoeve van de Websitebezoekers.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen deze verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u het gebruik van niet-essentiële cookies te allen tijde deactiveren in de cookie-instellingen.

3.2.2 Google Analytics en Signals

Met uw toestemming maakt de Website van de My Nintendo Store gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die aangeboden wordt door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google Ierland”). Google Analytics gebruikt cookies om Nintendo te helpen analyseren hoe bezoekers de Website van de My Nintendo Store gebruiken. De informatie die de cookie genereert over het gebruik van de Website van de My Nintendo Store door bezoekers wordt doorgegeven aan en opgeslagen door Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op servers in de Verenigde Staten.

Op de Website van de My Nintendo Store is IP-anonimisering geactiveerd voor de doeleinden van Google Analytics. De IP-adressen van gebruikers uit lidstaten van de Europese Unie of van andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een volledig IP-adres worden doorgegeven aan een server door Google in de Verenigde Staten en daar worden verkort. Google Ierland zal die informatie gebruiken om de Website van de My Nintendo Store voor Nintendo te beoordelen, verslagen samen te stellen over de activiteiten op de Website en voor Nintendo andere diensten te verlenen inzake de activiteiten op de Website en het internetgebruik.

Google Ierland/Google zullen het IP-adres dat in het kader van Google Analytics verzonden wordt niet koppelen aan andere gegevens die door Google Ierland of Google worden gehouden. Ga voor meer informatie naar https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

De rechtsgrond voor de activering van Google Analytics is uw toestemming (artikel 6 lid 1, punt a) AVG). Google Analytics wordt alleen geactiveerd wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Wanneer u het gebruik van Google Analytics hebt toegestaan, kunt u Google Analytics te allen tijde deactiveren door het bijwerken van uw cookie-instellingen. Ook kan Google Analytics ook worden gedeactiveerd door een browserplug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

De rechtsgrond voor de daaropvolgende verwerking van de gegevens die verzameld zijn via Google Analytics, zoals gebruik, analyse en bewaring, is artikel 6 lid 1, punt f) AVG. Het gerechtvaardigde belang dat Nintendo nastreeft is de verbetering en optimalisering van de Website van de My Nintendo Store en de reclamestrategie ten behoeve van de Websitebezoekers.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u de bovengenoemde browserplug-in te allen tijde downloaden en installeren of het gebruik van niet-essentiële cookies te allen tijde deactiveren in de cookie-instellingen.

De Website van de My Nintendo Store maakt ook gebruik van “Google Signals“. Google Signals is een update die Google Ierland levert als onderdeel van Google Analytics en die de tracking op verschillende apparaten mogelijk maakt (“cross-tracking”) van alleen die gebruikers die zijn ingelogd op hun Google-account en die “Advertentiepersonalisatie” hebben geactiveerd in de instellingen voor hun Google-account. Bij gebruik van Google Signals worden geaggregeerde gegevens van Websitegebruikers die zijn ingelogd op hun Google-account en die “Advertentiepersonalisering” hebben geactiveerd in hun Google-account opgenomen in de rapporten van Google Analytics. Aangezien de gegevens die Google Signals voor Nintendo genereert geaggregeerd zijn, kan Nintendo op basis van die gegevens geen individuele gebruikers identificeren. Google Signals levert op geaggregeerde basis informatie aan Nintendo over de interactie van een bezoeker met de Website van de My Nintendo Store vanaf meerdere browsers en meerdere apparaten.

Gebruikers van een Google-account kunnen controle uitoefenen over hun advertentie-ervaring en “Advertentiepersonalisatie” te allen tijde uitzetten in de instellingen voor hun Google-account.

3.2.3 Google Ads Remarketing

Met uw toestemming maakt deze Website gebruik van de technologie “Google Ads Remarketing”, een dienst die aangeboden wordt door Google Ierland. Advertenties kunnen worden gepresenteerd binnen het reclamenetwerk van Google/Google Ierland op basis van content waartoe eerder toegang is verkregen op websites binnen het reclamenetwerk door bezoekers die ook de Google Ads Remarketing functionaliteit gebruiken. In het bijzonder kunnen wij, op basis van uw eerdere gebruik van de Website van de My Nintendo Store, Google Ads Remarketing gebruiken om onze advertenties op u af te stemmen wanneer u andere websites bezoekt, bijvoorbeeld sites in het contentnetwerk van Google/Google Ierland.

De rechtsgrond voor de activering van Google Ads Remarketing is uw toestemming (artikel 6 lid 1, punt a) AVG). Wij zullen Google Ads Remarketing uitsluitend gebruiken wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Wanneer u het gebruik van Google Ads Remarketing hebt toegestaan, kunt u Google Ads Remarketing te allen tijde deactiveren door het bijwerken van uw cookie-instellingen. Ook kan Google Ads Remarketing worden gedeactiveerd door het bijwerken van de instellingen onder http://www.google.com/settings/ads.

De rechtsgrond voor de daaropvolgende verwerking van de persoonsgegevens die via de technologie van Google Ads Remarketing zijn verzameld, is artikel 6 lid 1, punt f) AVG. Nintendo heeft een gerechtvaardigd belang bij marketingdoelen, aangezien dit helpt om reclames met een grotere relevantie te plaatsen. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen deze verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u het gebruik van niet-essentiële cookies te allen tijde deactiveren in de cookie-instellingen.

Wanneer u de Website van de My Nintendo Store bezoekt terwijl u ingelogd bent op uw Google-account en wanneer u ervoor hebt gekozen om Google/Google Ierland in staat te stellen om uw browsegeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en die informatie voor advertentiepersonalisatie te gebruiken, dan zal Google/Google Ierland de via Google Analytics verzamelde informatie koppelen aan de gegevens van uw Google-account. Google/Google Ierland zal de verzamelde informatie voor marketingdoeleinden gebruiken op verschillende apparaten (“cross-device marketing”). In het bijzonder kunnen onze reclames, op basis van uw gebruik van de Website van de My Nintendo Store op één apparaat, op u worden gericht wanneer u op een ander apparaat browset. Aangezien de gegevens die Google/Google Ierland verzamelt op de Website van de My Nintendo Store over Google-accountgebruikers geaggregeerd is, kan Nintendo op basis van die gegevens geen individuele gebruikers identificeren. Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Google/Google Ierland is te vinden onder http://www.google.com/policies/privacy/.

Gebruikers van een Google-account kunnen te allen tijde controle uitoefenen over hun reclame-ervaring en hun instellingen voor gepersonaliseerde advertenties wijzigen in de instellingen voor hun Google-account.

3.2.4 Google Marketing Platform/Double Click

Met uw toestemming maakt de Website van de My Nintendo Store ook gebruik van diensten die worden aangeboden in het kader van het “Google Marketing Platform” (waaronder de voormalige “DoubleClick” functionaliteit) dat wordt aangeboden door Google Ierland. Deze diensten van Google Ierland maken gebruik van cookies om relevante advertenties aan te bieden aan Websitebezoekers. Aan uw browser wordt een cookie-ID toegewezen om een logboek bij te houden van welke advertenties al geleverd zijn op die specifieke browser. De cookie van het Google Marketing Platform stelt Google Ierland en haar partnerwebsites in staat om advertenties te laten zien op basis van eerdere bezoeken aan deze of andere websites. Op dezelfde wijze maakt de cookie-ID het voor de cookie van het Google Marketing Platform mogelijk om conversies vast te leggen die verband houden met advertentieverzoeken – bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een via het Google Marketing Platform geplaatste advertentie bekijkt en later dezelfde browser gebruikt om de website van de adverteerder te bezoeken.

De rechtsgrond voor de activering van de cookie van het Google Marketing Platform is uw toestemming (artikel 6 lid 1, punt a) AVG). Wij zullen alleen gebruik maken van het Google Marketing Platform wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Wanneer u het gebruik van het Google Marketing Platform hebt toegestaan, dan kunt u het Google Marketing Platform te allen tijde deactiveren door het bijwerken van uw cookie-instellingen. Ook kan de cookie van het Google Marketing Platform worden gedeactiveerd door de browserplug-in van het Google Marketing Platform te installeren via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin of door de instellingen bij te werken op de volgende website: https://www.google.com/settings/ads.

De rechtsgrond voor de daaropvolgende verwerking van de persoonsgegevens die verzameld zijn via de cookie van het Google Marketing Platform is artikel 6 lid 1, punt f) AVG. Nintendo heeft een gerechtvaardigd belang bij marketingdoelen, aangezien dit helpt om advertenties met een grotere relevantie te plaatsen.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen deze verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u het gebruik van niet-essentiële cookies te allen tijde deactiveren in de cookie-instellingen.

3.2.5 Meta Pixel

Met uw toestemming wordt de Meta Pixel met de remarketingfunctie “Custom Audience” (maatwerkpubliek) gebruikt op de Website van de My Nintendo Store. De Facebook Tracking Pixel wordt geëxploiteerd door Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Meta”).

De Meta Pixel met de remarketingfunctie wordt door Nintendo gebruikt om, op basis van het eerdere gebruik van de Website van de My Nintendo Store door bezoekers, advertenties op bezoekers van deze Website te richten zodra zij het sociale netwerk Facebook bezoeken ("Facebook Ads"). Via de Meta Pixel wordt een directe verbinding met de servers van Meta gemaakt, wanneer bezoekers deze Website bezoeken. Deze stuurt aan de server van Meta de informatie dat een bezoeker deze Website heeft bezocht, en Meta verwerkt die informatie en kan die informatie toewijzen aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van een bezoeker. De door Meta verzamelde informatie kan ook worden doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte. Ga voor meer informatie over hoe Meta de privacy verzamelt, verwerkt en beschermt naar het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy.

De rechtsgrond voor het gebruik van de Meta Pixel is uw toestemming (artikel 6 lid 1, punt a) AVG). Wij zullen de Meta Pixel uitsluitend gebruiken wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Wanneer u het gebruik van de Meta Pixel hebt toegestaan, dan kunt u de Meta Pixel te allen tijde deactiveren door het bijwerken van uw cookie-instellingen of door het bijwerken van de instellingen van uw Facebook-account.

De rechtsgrond voor de daaropvolgende verwerking van de persoonsgegevens die verzameld zijn in verband met de Meta Pixel is artikel 6 lid 1, punt f) AVG. Nintendo heeft een gerechtvaardigd belang bij marketingdoelen, aangezien dit helpt om advertenties met een grotere relevantie te plaatsen.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen deze verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u het gebruik van niet-essentiële cookies te allen tijde deactiveren in de cookie-instellingen.

3.2.6 Hotjar

Met uw toestemming maakt de Website van de My Nintendo Store gebruik van de webanalysediensten van Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta (“Hotjar”).

Hotjar maakt de tracking van activiteiten op deze Website mogelijk in de vorm van zogenaamde Heatmaps. Door het gebruik van de Heatmaps-dienst van Hotjar kan Nintendo bijvoorbeeld zien hoe ver gebruikers doorscrollen, hoe gebruikers zich op de Website van de My Nintendo Store verplaatsen, op welke links gebruikers klikken en hoe vaak gebruikers op de links klikken.

Deze Website maakt ook gebruik van de door Hotjar aangeboden Recordingfunctie. Deze functionaliteit registreert bepaalde informatie over hoe gebruikers tijdens een sessie via deze Website navigeren, bijvoorbeeld HTML-wijzigingen die plaatsvinden tijdens het gebruik van deze Website, muisbewegingen, muiskliks, scrolbewegingen of hoe de beeldschermgrootte van de browser van een gebruiker verandert. Voor bepaalde, geselecteerde inputvelden kunnen ook toetsaanslagen worden geregistreerd.

Daarnaast maakt de Website van de My Nintendo Store gebruik van de serviceformulieren van Hotjar. Deze dienst legt vast hoe gebruikers omgaan met inputvelden op deze Website, bijvoorbeeld of gebruikers een veld invullen en verzenden, de gemiddelde interactietijd met een veld, of gebruikers een veld leeg laten dan wel of gebruikers afhaken bij het invullen van een veld.

Wij kunnen ook de Surveys-functionaliteit van Hotjar gebruiken om u enkele korte vragen te stellen over uw gebruikerservaring op de Website van de My Nintendo Store voordat u de Website verlaat. De antwoorden in deze tool kunnen anoniem worden gegeven.

Door het gebruik van de bovengenoemde diensten van Hotjar verkrijgt Nintendo waardevolle informatie over hoe gebruikers omgaan met en navigeren op deze Website om die sneller en gebruikersvriendelijker te maken. Naast de informatie over de interactie en navigatie van een gebruiker (bijvoorbeeld welke links gebruikers kiezen om op te klikken, muisbewegingen, in enquêtes gegeven antwoorden enz., zoals hierboven toegelicht), worden ook de schermgrootte van het apparaat, het soort apparaat, het besturingssysteem en de browserinformatie, de geografische locatie (alleen het land), de voorkeurstaal die voor de weergave van deze Website is gebruikt en het IP-adres van het apparaat (dat alleen in geanonimiseerde vorm wordt vastgelegd en opgeslagen) verzameld.

Met uitzondering van de enquêtes legt Hotjar niet vast welke content en informatie gebruikers invullen in een veld of via deze Website verstrekken.

Hotjar creëert een zogeheten Hotjar Tracking Code om het gebruik van deze Website door de gebruiker via een Hotjar-cookie te traceren.

Ga voor meer informatie over Hotjar en haar dienstverlening naar https://www.hotjar.com. Gebruikers kunnen het privacybeleid van Hotjar vinden onder https://www.hotjar.com/privacy.

De rechtsgrond voor het activeren van de Hotjar-cookies is uw toestemming (artikel 6 lid 1, punt a) AVG). Wij zullen de Hotjar-cookies alleen gebruiken, wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Wanneer u het gebruik van Hotjar-cookies hebt toegestaan, kunt u de Hotjar-cookies te allen tijde deactiveren door het bijwerken van uw cookie-instellingen. In plaats daarvan kunnen de Hotjar-cookies ook worden gedeactiveerd door de instructies te volgen op: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

De rechtsgrond voor de daaropvolgende verwerking van de gegevens die verzameld zijn via Hotjar, zoals gebruik, analyse en bewaring, is artikel 6 lid 1, punt f) AVG. Het gerechtvaardigde belang dat Nintendo nastreeft is de verbetering en optimalisering van de Website van de My Nintendo Store ten behoeve van de Websitebezoekers.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen deze verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u het gebruik van niet-essentiële cookies te allen tijde deactiveren in de cookie-instellingen hieronder.

3.2.7 Twitter Website Tag

Met uw toestemming maakt de Website van de My Nintendo Store ook gebruik van de Twitter Website Tag met remarketingfunctie. De Twitter Website Tag wordt geëxploiteerd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland (“Twitter”).

De Twitter Website Tag met remarketingfunctie wordt door Nintendo gebruikt om op basis van het eerdere gebruik van deze Website door bezoekers advertenties te richten op bezoekers van deze Website zodra zij het sociale netwerk Twitter bezoeken.

Via de Twitter Website Tag wordt een directe verbinding gemaakt met de servers van Twitter wanneer bezoekers de Website van de My Nintendo Store bezoeken. Deze stuurt naar de server van de Twitter de informatie dat een bezoeker deze Website heeft bezocht, en Twitter verwerkt deze informatie en kan deze informatie toewijzen aan de persoonlijke Twittergebruikersaccount van een bezoeker. Lees voor meer informatie over hoe Twitter de privacy verzamelt, verwerkt en beschermt het privacybeleid van Twitter op https://twitter.com/privacy.

De rechtsgrond voor het gebruik van de Twitter Website Tag is uw toestemming (artikel 6 lid 1, punt a) AVG). Wij zullen alleen gebruik maken van de Twitter Website Tag, wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Wanneer u het gebruik van de Twitter Website Tag hebt toegestaan, kunt u de Twitter Website Tag te allen tijde deactiveren door het bijwerken van uw cookie-instellingen of in de instellingen voor uw Twitter-account.

De rechtsgrond voor de daaropvolgende verwerking van de persoonsgegevens die verzameld zijn via de Twitter Website Tag, zoals gebruik, analyse en bewaring, is artikel 6 lid 1, punt f) AVG. Nintendo heeft een gerechtvaardigd belang bij marketingdoelen, aangezien dit helpt om advertenties met een grotere relevantie te plaatsen.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen deze verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u het gebruik van niet-essentiële cookies te allen tijde deactiveren in de cookie-instellingen.

3.2.8 Awin

Wij werken samen met het marketingnetwerk van de met Awin gelieerde bedrijven voor digitale reclamediensten die geleverd worden door Awin AG, Eichhornstr. 3, 10785 Berlijn, Duitsland (“Awin”). In het kader van dit programma worden bepaalde transacties, met uw toestemming, gedocumenteerd en geïdentificeerd. Met uw toestemming kunnen wij cookies plaatsen die ons inzicht bieden in uw navigatie vóór een transactie in de My Nintendo Store en in de effectiviteit van onze reclamemaatregelen. De door deze cookies verzamelde gegevens zijn niet noodzakelijkerwijs persoonsgegevens.

Awin plaatst cookies op uw apparaat en maakt gebruik van de informatie over transacties, zoals aankopen in de My Nintendo Store. Awin verzamelt informatie over uw browser en apparaat en het tijdstip waarop u op één van onze advertenties hebt geklikt. Awin werkt samen met verschillende uitgevers die onze advertenties op hun websites laten zien. Uitgevers kunnen ook cookies op uw browser plaatsen.

De cookies die geplaatst worden door Awin, de uitgevers of ons zijn bedoeld om vast te stellen of u één van onze producten hebt gekocht nadat eerder een advertentie voor dit product aan u is gepresenteerd. Deze cookies kunnen een identificatienummer, een serienummer en informatie over de specifieke reclamemethode verzamelen. De cookies verzamelen niet noodzakelijkerwijs persoonsgegevens.

Afhankelijk van uw browserinstellingen kan uw gedrag, naast of in plaats van de cookies, worden gevolgd via gepersonaliseerde URL’s. Het enige doel hiervan is om te zien of u één van onze producten hebt gekocht nadat eerder een advertentie voor dit product aan u is gepresenteerd.

Ga voor meer informatie naar het privacybeleid van Awin: https://www.awin.com/gb/privacy

De rechtsgrond voor de plaatsing van cookies voor het analyseren van uw transacties binnen het marketingnetwerk van de met Awin gelieerde bedrijven is uw toestemming (artikel 6 lid 1, punt a) AVG). Wij zullen de betreffende cookies uitsluitend gebruiken wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Wanneer u het gebruik van deze cookies hebt toegestaan, kunt u de cookies te allen tijde deactiveren door het bijwerken van uw cookie-instellingen.

De rechtsgrond voor elke verdere verwerking van persoonsgegevens in verband met het marketingnetwerk van de met Awin gelieerde bedrijven is artikel 6 lid 1, punt f) AVG. Nintendo heeft een gerechtvaardigd belang bij marketingdoelen, aangezien dit helpt om advertenties met een grotere relevantie te plaatsen. Daarnaast faciliteert de identificatie van uw transacties en de effectiviteit van onze advertenties de verwerking van commissiebetalingen binnen het marketingnetwerk van de met Awin gelieerde bedrijven.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen deze verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u het gebruik van niet-essentiële cookies te allen tijde deactiveren in de cookie-instellingen.

3.2.9 Bing Ads

Met uw toestemming maakt de Website van de My Nintendo Store gebruik van de trackingdienst Bing Ads, die aangeboden en geëxploiteerd wordt door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS (“Microsoft”). Met uw toestemming plaatst Microsoft een cookie op uw eindapparaat wanneer u onze Website heeft bezocht via een advertentie van Microsoft Bing. Op deze manier kunnen zowel wij als Microsoft vaststellen dat u op een advertentie hebt geklikt, naar onze Website bent doorgestuurd en een specifieke pagina van onze Website hebt bezocht.

Op basis van de door de cookie verzamelde informatie kan Microsoft gepseudonimiseerde gebruikersprofielen creëren. Deze gebruikersprofielen worden gebruikt om het gedrag van de bezoekers van onze Website te analyseren en geschikte advertenties te presenteren. Zo wordt onder meer vastgelegd hoeveel tijd er op de Website is doorgebracht, welke delen van de Website werden bezocht en via welke reclame u op de Website terecht kwam.

Microsoft kan uw gebruiksgedrag op verschillende elektronische apparaten volgen door middel van “cross-devicetracking”. De verzamelde informatie wordt doorgegeven aan een server van Microsoft in de Verenigde Staten.

Meer informatie over Bing Ads en het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden door Microsoft is te vinden op https://secure.bingads.microsoft.com/ enhttps://privacy.microsoft.com/en-our/privacystatement.

De rechtsgrond voor de plaatsing van cookies voor het analyseren van uw interactie met onze Website en de plaatsing van geschikte advertenties is uw toestemming (artikel 6 lid 1, punt a) AVG). Wij maken uitsluitend gebruik van de cookies van Bing Ads wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Wanneer u het gebruik van cookies van Bing Ads hebt toegestaan, kunt u de cookies te allen tijde deactiveren door het bijwerken van uw cookie-instellingen. Ook kunt u de cookies van Bing Ads hier deactiveren: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out).

De rechtsgrond voor elke verdere verwerking van persoonsgegevens die verzameld zijn door de cookie van Bing Ads is artikel 6 lid 1, punt f) AVG. Nintendo heeft een gerechtvaardigd belang bij marketingdoelen, aangezien dit helpt om advertenties met een grotere relevantie te plaatsen.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen deze verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u het gebruik van niet-essentiële cookies te allen tijde deactiveren in de cookie-instellingen.

Wij zullen deze paragraaf 3 zo nu en dan bijwerken om veranderingen te weerspiegelen. Wanneer wij belangrijke veranderingen doorvoeren in ons gebruik van trackingcookies, ontvangt u hiervan een notificatie via een bericht bovenaan de Website. U krijgt toegang tot de cookie-instellingen door de betreffende link onderaan de Website te volgen.

Daarnaast is door de European Interactive Digital Reclame Alliance (EDAA) de website Your Online Choices (www.youronlinechoices.eu) ontwikkeld. Op deze Website kunt u meer informatie vinden over uw cookies en kunt u die cookies beheren.

4 Communicatie met Gebruikers

Wanneer u een e-mail of ander bericht verstuurt aan Nintendo, zullen wij die communicatie en eventuele persoonsgegevens die u besluit te delen, gebruiken om uw vragen te verwerken en op uw verzoeken te reageren. U kunt contact met ons opnemen per e-mail, chat of telefonisch. De rechtsgrond voor deze verwerking is de verlening van de door u gevraagde dienst (artikel 6 lid 1, punt b) AVG).

Wanneer u telefonisch contact opneemt met de klantenondersteuning voor de My Nintendo Store in het VK, dan kunnen wij het gesprek opnemen en gebruiken voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden en voor de klantenondersteuning, wanneer u geen bezwaar maakt tegen de opname. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de opname, de bewaring van de opname en het daaropvolgende gebruik voor klantenondersteuning en kwaliteits- en trainingsdoeleinden is een gerechtvaardigd belang dat wij hebben (artikel 6 lid 1, punt f) AVG). Het gerechtvaardigde belang dat Nintendo nastreeft is het verlenen van de vereiste klantenondersteuning en de algehele verbetering van de klantenondersteuning die klanten van de My Nintendo Store krijgen.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen deze verwerking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met Nintendo zoals bepaald in paragraaf 8 van dit Privacybeleid.

5 Wie Toegang Heeft tot Uw Informatie

5.1 Nintendo kan uw informatie delen met andere entiteiten in de Nintendo-groep om overeenkomstig dit Privacybeleid voor de My Nintendo Store te worden gebruikt, in het bijzonder met:

 • haar moedermaatschappij Nintendo Co., Ltd., gevestigd te Japan; en
 • haar Europese vestigingen, onder meer in Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, en de met haar gelieerde bedrijven in Europa, zoals Nintendo France SARL, Nintendo Ibérica, S.A. en Nintendo Benelux B.V.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het delen van uw informatie voor interne administratieve doeleinden, in het bijzonder om de My Nintendo Store aan te bieden en om eventuele vragen efficiënt en op kwalitatief hoogstaande wijze af te handelen.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijk delen van uw informatie, vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zoals bepaald in paragraaf 8 van dit Privacybeleid.

Wanneer dergelijke ondernemingen van de Nintendo-groep zich buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte bevinden, bevinden de ondernemingen zich ofwel in een derde land waarvoor de Europese Commissie heeft vastgesteld dat dit land een passend beschermingsniveau waarborgt of dat passende waarborgen voor een passend beschermingsniveau van de gegevens worden geboden door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld en die tussen Nintendo en de andere entiteit van de Nintendo-groep overeengekomen zijn.

5.2 Voor sommige van onze producten geldt een leeftijdsgrens en moeten wij uw leeftijd controleren voordat wij uw aankoop van deze producten kunnen accepteren. Wij maken gebruik van een datagestuurde dienst die aangeboden wordt GB Group Plc, The Foundation, Herons Way, Chester Business Park, Chester, CH4 9GB, Verenigd Koninkrijk (“GBG”) om de leeftijd van onze klanten te controleren.

Tijdens de leeftijdscontroleprocedure delen wij uw naam, het adres en de geboortedatum die u aan ons opgeeft met GBG. De leeftijdscontroleprocedure is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming. Tijdens de leeftijdscontroleprocedure bepaalt de datagestuurde dienst van GBG automatisch of u het product waarvoor de leeftijdsgrens geldt mag kopen door uw naam, adres en geboortedatum te vergelijken met verschillende databanken. Afhankelijk van de uitkomst kunt u het aankoopproces voortzetten of wordt het aankoopproces afgebroken. Het Privacybeleid van GBG vindt uhier.

De rechtsgrond voor de verwerking op grond van Paragraaf 5.2 en voor de doorgifte van persoonsgegevens aan GBG bestaat uit maatregelen die genomen worden op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst (artikel 6 lid 1, punt b) AVG).

U hebt het recht om de geautomatiseerde besluitvorming te laten beoordelen door een mens, het recht om uw mening uitdrukkelijk kenbaar te maken en het recht om bezwaar te maken tegen de geautomatiseerde besluitvorming. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zoals bepaald in paragraaf 8 van dit Privacybeleid.

5.2.1 Voor bestellingen die in het VK worden bezorgd, geldt daarnaast nog het volgende:

GBG gaat af op gegevens die verkregen zijn van kredietregistratiebureau Equifax Limited, 1 Angel Court, Londen, EC2R 7HJ, UK (“Equifax”). Uw naam, het adres en de geboortedatum die u aan ons opgeeft, worden met Equifax gedeeld. Equifax mag die informatie bewaren. Dit informatie staat bekend als een “onderzoeksvoetafdruk”. Equifax kan uw informatie, en het feit dat een onderzoek is gedaan, bekendmaken aan haar andere klanten om het risico van kredietverlening te beoordelen en soms om fraude en witwassen te voorkomen en debiteuren te traceren. De rechtsgrond voor de doorgifte van persoonsgegevens aan Equifax bestaat uit maatregelen die op uw verzoek zijn genomen vóór de sluiting van een overeenkomst (artikel 6 lid 1, punt b) AVG).

Aangezien Equifax een kredietregistratiebureau is, zijn wij verplicht om een kopie van hun privacykennisgeving met u te delen: https://www.equifax.co.uk/crain.html.

GBG gaat ook af op gegevens die verkregen zijn van kredietregistratiebureau Experian, Postbus 9000, Nottingham, NG80 7WP Verenigd Koninkrijk (“Experian”). Uw naam en adres en de geboortedatum die u aan ons opgeeft, worden met Experian gedeeld. Experian zal een onderzoek uitvoeren om uw identiteit vast te stellen. In uw kredietdossier wordt een “zachte” voetafdruk achtergelaten. Experian mag de verstrekte gegevens controleren door deze te vergelijken met gegevens uit elke databank (publiek of anderszins) waar Experian toegang toe heeft om uw identiteit te controleren.

De rechtsgrond voor de doorgifte van persoonsgegevens aan Experian bestaat uit maatregelen die op uw verzoek worden genomen vóór de sluiting van een overeenkomst (artikel 6 lid 1, punt b) AVG).

Aangezien Experian een kredietregistratiebureau is, zijn wij verplicht om een kopie van hun privacykennisgeving met u te delen: https://www.experian.co.uk/legal/crain/.

5.2.2 Voor bestellingen die in Oostenrijk of Zwitserland worden bezorgd, geldt daarnaast het volgende:

Nintendo verkrijgt kredietbeoordelingsinformatie die gebaseerd is op wiskundig-statistische processen met gebruikmaking van uw adresgegevens van Crif Burgel GmbH, Leopoldstrase 244, 80807, München, Duitsland, die als kredietregistratiebureau gegevens bewaart voor de verstrekking van informatie.

De rechtsgrond voor de doorgifte van persoonsgegevens aan Crif Burgel GmbH bestaat uit maatregelen die op uw verzoek worden genomen vóór de sluiting van een overeenkomst (artikel 6 lid 1, punt b) AVG).

5.3 Om uw betaling in de My Nintendo Store mogelijk te maken, zoals nader uitgelegd in paragraaf 1.2.2 hierboven, moeten wij ook sommige van uw persoonsgegevens delen met de betaaldienstverleners en ontvangers die de door u gekozen betaalmethode aanbieden. De rechtsgrond voor het delen van deze informatie is de uitvoering van de koopovereenkomst (artikel 6 lid 1, punt b) AVG). Kijk voor meer informatie over de betaaldienstverleners die de in de My Nintendo Store beschikbare betalingsmethodes aanbieden en hun gegevensverwerkingsactiviteiten hier.

5.4 Wanneer u producten hebt besteld, zullen wij uw naam en postadres ook delen met onze pakketbezorgingsdienst om uw bestelling te bezorgen. De rechtsgrond voor het delen van deze informatie is de bezorging van uw bestelling en de uitvoering van de koopovereenkomst (artikel 6 lid 1, punt b) AVG). Wanneer u kiest voor notificatie van de bezorging door onze pakketbezorgingsdienst, zullen wij uw telefoonnummer en e-mailadres delen met de pakketbezorgingsdienst. De rechtsgrond voor het delen van uw telefoonnummer en e-mailadres met de pakketbezorgingsdienst is uw toestemming (artikel 6 lid 1, punt a) AVG).

5.5 Onder naleving van de toepasselijke voorschriften omtrent gegevensbescherming kan Nintendo ook derde-verwerkers inschakelen en uw informatie delen met dergeljike derde-gegevensverwerkers die namens Nintendo handelen om diensten in verband met de Nintendo Online Store te leveren. Wanneer dergelijke derde-verwerkers zich buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte bevinden, dan zijn dergelijke derde-verwerkers ofwel gevestigd in een derde land waarvoor de Europese Commissie heeft vastgesteld dat dit land een passend beschermingsniveau waarborgt of dat passende waarborgen voor een passend beschermingsniveau van de gegevens worden geboden door middel van standaardbepalingen voor gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie en die zijn overeengekomen tussen Nintendo en de derde-gegevensverwerker.

6 Bewaartermijn

Wij zullen uw informatie uitsluitend bewaren zo lang dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de informatie is verzameld en verwerkt of – indien de toepasselijke wetgeving voorziet in langere opslag- en bewaartermijnen – gedurende de wettelijk voorgeschreven opslag- en bewaartermijn. Daarna worden uw persoonsgegevens gewist. Wij maken u erop attent dat wij verplicht zijn om bepaalde transactiegegevens over uw aankoop gedurende maximaal tien (10) jaar te bewaren op grond van het handelsrecht en het belastingrecht.

In het bijzonder geldt het volgende:

 • Wanneer u eerder ingelogd hebt in de My Nintendo Store via uw Nintendo-account, dan worden uw persoonsgegevens gewist wanneer u uw Nintendo-account opheft door uw Nintendo-account te verwijderen in de accountinstellingen of door contact met ons op te nemen zoals bepaald in het Privacybeleid voor Nintendo-accounts.
 • Wanneer u uw toestemming waarop een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd intrekt, dan wissen wij uw persoonsgegevens zonder onnodig uitstel, voor zover de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens op de ingetrokken toestemming was gebaseerd.
 • Wanneer u een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefent, wissen wij uw persoonsgegevens die wij hebben verwerkt voor het doel waartegen u bezwaar maakte zonder onnodig uitstel, tenzij er een andere rechtsgrond voor de verwerking en bewaring van die gegevens bestaat of tenzij de toepasselijke wetgeving ons tot bewaring van de gegevens verplicht.

7 Uw Rechten op Grond van de AVG

U kunt in het bijzonder, maar zonder beperking hiertoe, de volgende rechten hebben op grond van de AVG:

 • Recht op inzage: U hebt het recht om van ons een bevestiging te ontvangen of wij al dan niet persoonsgegevens van u verwerken en u hebt ook te allen tijde recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zoals bepaald in paragraaf 8 van dit Privacybeleid.
 • Recht op verbetering van uw persoonsgegevens: Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, proberen wij door middel van passende maatregelen te zorgen dat uw persoonsgegevens juist en actueel zijn voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld. Wanneer uw persoonsgegevens niet juist of niet volledig zijn, hebt u het recht op de verbetering van die gegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zoals bepaald in paragraaf 8 van dit Privacybeleid.
 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens of recht op beperking van de verwerking: U hebt mogelijk het recht op wissing van uw persoonsgegevens of op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zoals bepaald in paragraaf 8 van dit Privacybeleid.
 • Recht op intrekken van uw toestemming: Wanneer u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt gegeven, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van een verwerking die gebaseerd was op de toestemming vóór de intrekking. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zoals bepaald in paragraaf 8 van dit Privacybeleid of handelen zoals verder in dit Privacybeleid beschreven.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt mogelijk het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zoals bepaald in paragraaf 8 van dit Privacybeleid.
 • Recht op bezwaar: U hebt mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zoals nader uiteengezet in dit Privacybeleid.
 • Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthouder: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in de Europese Unie. U kunt contact opnemen met de Gegevensautoriteit van Hesse, Duitsland.

8 Contact en Gegevensbeschermingfunctionaris

Wanneer u vragen hebt over dit Privacybeleid en Nintendo’s gegevensverwerkingsactiviteiten of wanneer u één van uw rechten op grond van de AVG wilt uitoefenen, neem dan a.u.b. contact op met:

Nintendo of Europe GmbH, t.a.v.: Legal Department, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, of via het contactformulier dat beschikbaar is onder https://nintendo-europe.com/contact.

U kunt ook contact opnemen met Nintendo’s gegevensbeschermingsfunctionaris:

Nintendo of Europe GmbH, t.a.v.: Legal Department, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland, of per e-mail aan dataprotectionofficer@nintendo.de.